Klarnas Dataskyddsinformation

Klarna värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna Dataskyddsinformation förklarar hur Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) samlar in och använder dina personuppgifter när du använder Klarnas tjänster (“Tjänster”) och blir kund till oss. Exempel på användning av våra Tjänster är när du betalar med något av våra betalningssätt, kontaktar oss, använder Klarnas webbportal eller mobilapp (“Klarna-appen”), eller när dina kontaktuppgifter förifylls automatiskt i kassan hos en butik som använder Klarna. Denna Dataskyddsinformation beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Denna Dataskyddsinformation gäller, med undantag för vad som beskrivs i Avsnitt 1 nedan, alla personuppgifter som Klarna behandlar. Därför är det viktigt att du läser och förstår denna Dataskyddsinformation.
Vissa av våra Tjänster ger dig tillgång till innehåll och funktioner som erbjuds av andra företag än Klarna (Tredjepartstjänster”). Detta är exempelvis fallet när vi länkar till tredje parts hemsidor från våra hemsidor, eller när du besöker tredje parts hemsidor genom webbläsaren i Klarna-appen. Den här Dataskyddsinformationen gäller inte insamlingen och användningen av dina personuppgifter i Tredjepartstjänster, och Klarna är inte ansvarig för dessa tredje parters behandling av dina personuppgifter.
“Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Klarna Bank AB (publ), registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556737-0431 och med huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Annan dataskyddsinformation från Klarna

Tjänsterna Klarna Ident och Klarna Open Banking använder dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i den särskilda dataskyddsinformation som visas i anslutning till att du använder de Tjänsterna. Den särskilda dataskyddsinformationen gäller istället för den information som ges här. Särskild dataskyddsinformation kan också gälla för specifika kampanjer eller erbjudanden under en begränsad tid. Det framgår i sådant fall av kampanjen eller erbjudandet i fråga.
Är du anställd av Klarna, arbetssökande, eller anställd hos en butik som samarbetar med Klarna är annan dataskyddsinformation tillämplig för Klarnas behandling av dina personuppgifter för dessa syften, och du kommer att tillhandahållas aktuell dataskyddsinformation i samband med din kontakt med Klarna. Kontakta oss på kontaktuppgifterna i Avsnitt 13 nedan om du vill ha en kopia av aktuell dataskyddsinformation.

 

2. Vilka personuppgifter använder vi?

2.1 Information du ger till oss

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder någon av Klarnas Tjänster, till exempel när du väljer att betala med någon av Klarnas betalningssätt, kontaktar oss, eller använder Klarna-appen. Notera att du endast får ge oss dina egna personuppgifter när du använder Tjänsterna, för att Tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett korrekt sätt.
Beroende på vilken Tjänst du använder, kan denna information vara:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, titel, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet, lön etc.
 • Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer etc.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter: du kan, helt frivilligt, välja att ge oss information som utgör “särskilda kategorier” av personuppgifter enligt EU förordning 2016/679 (“GDPR”), vilket inkluderar information som avslöjar religiös övertygelse, politisk eller filosofisk åskådning, fackföreningsmedlemskap, eller utgör information om hälsa, sexualliv, eller sexuell läggning. Vi kommer aldrig att efterfråga sådana uppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster. Att ge oss sådana uppgifter är helt frivilligt och baseras på ditt uttryckliga samtycke. Vänligen se Avsnitt 5 för information om hur du kan återkalla ditt samtycke.

Du kan när som helst ändra din profilinformation såsom dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information. Detta kan antingen göras via Klarna-appen eller genom att kontakta oss.

 

2.2 Information vi samlar in om dig

Beroende på vilka Tjänster du väljer att använda kan vi komma att samla in följande information om dig, antingen själva eller via tredje parter (till exempel kreditupplysningsbyråer, bedrägeribekämpningsbyråer, butiker eller publika databaser):

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, titel, yrke, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, ålder, nationalitet etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller beställt, till exempel typ av vara eller leveransspårningsnummer.
 • Finansiell information – finansiell information inhämtad från tredje parter såsom din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik och tidigare betalnings- och kreditgodkännanden.
 • Information om hur du interagerar med Klarna – hur du använder våra Tjänster, inklusive information om utestående och historisk skuld och din återbetalningshistorik med Klarna, teknisk data såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, personliga preferenser, din interaktion med Klarnas kundtjänst etc.
 • Inspelade telefonsamtal – vi spelar in telefonsamtal när du kontaktar vår kundtjänst.
 • Information om hur du interagerar med butiker – dina kontakter med butiker du handlat hos eller besöker, såsom information om du mottagit varor och typ av butik.
 • Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. För att få mer information om hur vi samlar in information från din enhet, eller sparar information på din enhet, se Avsnitt 11 nedan.
 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor – vi kan komma att jämföra din information mot listor på personer som omfattas av sanktioner, och listor över personer som utgör så kallade Politiskt Exponerade Personer. Dessa listor inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke eller position, och anledningen till att de finns på listan ifråga.
 • Tjänstespecifika personuppgifter – inom ramen för vissa av våra Tjänster kan vi hämta in och behandla ytterligare personuppgifter som inte täcks av kategorierna ovan. Se Avsnitt 4 nedan för att få reda på vilka dessa ytterligare personuppgifter är för respektive Tjänst.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål, och med vilken rättslig grund?

Beroende på vilka Tjänster du använder kan Klarna komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som listas nedan, med stöd av de rättsliga grunder som redogörs för vid varje ändamål. Du kan se mer specifik information om hur dina personuppgifter behandlas i vissa av våra Tjänster i Avsnitt 4 nedan.

Behandling för att tillhandahålla Tjänsterna

Ändamålet med behandlingen Personuppgifter Rättslig grund för behandlingen
För att administrera kundrelationen med dig på olika sätt, till exempel för att administrera din betalning eller utföra skyldigheter enligt ett kreditavtal mellan dig och oss. Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation, och tjänstespecifika personuppgifter. Fullgörande av avtal.
Skapa och skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring). Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter. Fullgörande av avtal.
Undersöka vilken kommunikationskanal som är mest lämplig för att komma i kontakt med dig om utestående skuld. Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information (om vi har detta tillgängligt) och information om hur du interagerar med Klarna. Klarna har ett berättigat intresse att kunna kontakta dig på det mest effektiva sättet. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Undersöka i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos en butik som använder Klarna. Den här behandlingen påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig.

Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling av dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

Den här behandlingen utgör profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om profilering.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, och information om hur du interagerar med butiker. Om du har accepterat Klarnas Användarvillkor som beskrivs i Avsnitt 4.4, så är den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

Har du däremot inte accepterat Klarnas Användarvillkor så är den rättsliga grunden för den här behandlingen berättigat intresse, då Klarna (och du som kund) har ett berättigat intresse av att ditt föredragna betalningssätt presenteras på ett framträdande sätt i kassan.

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra kundnöjdhetsundersökningar om våra Tjänster (till exempel efter att du har kontaktat vår kundtjänst), via e-post, sms, telefon eller genom andra kommunikationskanaler.

Du kan invända mot detta när som helst. Du kommer också att få information om hur du kan avanmäla dig från detta varje gång du kontaktas för detta ändamål.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, och information om hur du interagerar med butiker. Klarna har ett berättigat intresse att kunna utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

Utföra kreditprövning innan kredit beviljas (Se Avsnitt 4.1 om Klarnas Tjänster som innebär att kredit lämnas och Avsnitt 7.4 om hur vi samarbetar med kreditupplysningsbyråer). Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information och information om hur du interagerar med Klarna. Följa lag, när krediten ifråga regleras i lag. För de fall krediten inte är reglerad i lag utförs behandlingen för att kunna fullgöra kreditavtalet.
Förhindra IT-attacker (exempelvis DDoS attacker) mot Klarnas tjänster, som en del av vår strävan att hålla våra Tjänster säkra. Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, och enhetsinformation. Klarna har ett berättigat intresse att hålla Klarnas tjänster säkra. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
För att kunna hantera dig som en sårbar kund (d.v.s. om du på grund av särskilda omständigheter är i en utsatt position). Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna och särskilda kategorier av personuppgifter. Baserat på ditt samtycke.
Förbättra våra Tjänster, internutbildning och kvalitetsgranskning, och för att dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Klarnas kundtjänst. Inspelade telefonsamtal. Klarna har ett berättigat intresse i att förbättra våra Tjänster genom att utbilda våra medarbetare, granska kvaliteten av våra Tjänster, och dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Klarnas kundtjänst. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Överföra dina personuppgifter till butiker, leverantörer och andra mottagare (se Avsnitt 7 för mer information hur vi delar dina uppgifter och varför). Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2. Varierar beroende på mottagare, se mer under Avsnitt 7. Till exempel har Klarna ett berättigat intresse att använda leverantörer för att tillhandahålla sina Tjänster och vi kan ha legala skyldigheter att dela din data med myndigheter. Datadelning med betaltjänstleverantörer är nödvändigt för att utföra betaltjänstavtalet med dig.
Utföra riskanalys, förhindra bedrägerier, och riskhantering (till exempel genom att verifiera din identitet, utföra kontroller mot bedrägeribekämpningsbyråer och liknande byråer).

Se Avsnitt 7 för en mer detaljerad beskrivning av de företag vi samarbetar med för bedrägeribekämpning.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, och enhetsinformation. Klarna och andra parter (framförallt våra kunder) har berättigade intressen i att risker för Klarnas verksamhet hanteras, såsom risker förknippade med bedrägerier. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja dessa intressen, och att våra intressen väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för de här ändamålen.

Klarna har också legala skyldigheter att fastställa sina kunders identitet.

Utföra skuldindrivningstjänster, d.v.s. att driva in och sälja skulder. Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, och information om hur du integrerar med butiker. Klarna har ett berättigat intresse att driva in och sälja skulder. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet..

 

Produktutveckling

Anonymisera dina personuppgifter för produktutveckling för att analysera kundbeteenden. Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter. Klarna har ett berättigat intresse att anonymisera dina personuppgifter för produktutveckling för att analysera kundbeteenden. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning (till exempel för att förbättra våra risk- och kreditmodeller). Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEP-listor och tjänstespecifika personuppgifter. Klarna har ett berättigat intresse att utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Möjliggöra intern forskning och skapa statistiska modeller. Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter Klarna har ett berättigat intresse att möjliggöra intern forskning och skapa statistiska modeller. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Möjliggöra extern forskning, till exempel via universitet eller andra organisationer. Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter Klarnas har ett berättigat intresse att främja forskning i sin verksamhet, och att bidra till ett allmänt intresse i form av att främja forskning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

 

Regelefterlevnad och för att skydda Klarna från legala anspråk

Följa tillämplig lagstiftning, såsom penningtvättslagstiftning och redovisningsregler, kapitaltäckningsregler etc. Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om varor/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du interagerar med butiker, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEP-listor, och tjänstespecifika personuppgifter Följa lag.
Jämföra personuppgifter mot listor över personer som omfattas av sanktioner, eller utgör så kallade Politiskt Exponerade Personer. Kontakt- och identifikationsuppgifter, information från externa sanktionslistor och PEP-listor. Följa lag.
Skydda Klarna från legala anspråk och ta tillvara Klarnas legala rättigheter. Alla kategorier av personuppgifter som listas i Avsnitt 2. Klarna har ett berättigat intresse att skydda Klarna från legala anspråk och ta tillvara sina legala rättigheter. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

 

Tillhandahålla marknadsföring

Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster.

Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss, se Avsnitt 13.

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, och tjänstespecifika personuppgifter. Klarnas har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Bestämma vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Denna behandling upphör om du avanmäler dig från att ta emot marknadsföring. Behandlingen kan utgöra profilering, som vi beskriver i Avsnitt 6. Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter. Klarna har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Tillhandahålla länkar som är sponsrade till produkter och tjänster från butiker. Information om varor/tjänster, information om hur du interagerar med Klarna, information om hur du integrerar med butiker, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter. Klarna har ett berättigat intresse att tillhandahålla länkar som är sponsrade till dig för att främja butiker i Klarna-appen och på vår hemsida.

Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

 

4. Särskilt om personuppgiftsbehandling i vissa av Klarnas Tjänster

Det här avsnittet beskriver viss behandling av dina personuppgifter som är specifik för en viss Tjänst. För att få mer information om våra Tjänster och deras funktionalitet se användarvillkoren för respektive Tjänst.
4.1 Klarnas Tjänster som innebär att kredit lämnas

Följande Tjänster inkluderar ett lämnande av kredit till dig: Få först. Betala sen. (faktura), Betala direkt (om det involverar betalning via autogiro), Dela upp, samt Klarnakortet och engångskortet (vilka båda erbjuds i Klarna-appen). För att kunna tillhandahålla dessa Tjänster gör vi en kreditbedömning av dig. Kreditbedömningen baseras på kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Klarna, samt finansiell information. Finansiell information inkluderar extern information som inhämtats från kreditupplysningsbyråer, såsom inkomst och betalningsanmärkningar. Du kan läsa mer om vår användning av kreditupplysningsbyråer under Avsnitt 7.4 nedan.

 

Klarnakortet och engångskortet

När du ansöker om Klarnakortet och engångskortet (tillgängliga i Klarna-appen) utför Klarna en kreditbedömning av dig, på samma sätt som för våra andra kredittjänster. Om du har Klarnakortet uppdaterar Klarna sedan kontinuerligt vår kreditbedömning av dig baserat på information om hur du interagerar med Klarna.

Vi delar uppgifter om dig och dina köp när du använder Klarnakortet med VISA och med medlemmar inom VISA:s kortnätverk, i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra korttransaktionerna, förhindra bedrägerier och följa regler för VISA:s kortnätverk. Om du förnyar ditt Klarnakort eller får ett nytt kort kommer vi att överföra denna information till VISA för att VISA ska kunna informera tredje parter med vilka du tidigare valt att spara dina kortuppgifter (till exempel för återkommande transaktioner).

Om du adderar Klarnakortet till din digitala plånbok kan vi behöva dela dina uppgifter med leverantören av plånboken ifråga, i enlighet med den leverantörens dataskyddsinformation.

 

4.2 Erbjudanden eller eventinbjudningar som postats på sociala medier

Om du har klickat på ett av våra erbjudanden eller eventinbjudningar som postats på sociala medier kan vi få tillgång till kontaktinformation som utgör del av din profil (exempelvis ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant affärsinformation såsom din arbetsgivares namn, adress samt typ av företag). Vi använder denna information för att tillhandahålla dig den efterfrågade Tjänsten, samt kan tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster. Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss, se Avsnitt 13.

 

4.3 Klarnakonton (spar- och betalkonton)

Om du har ett Klarnakonto kommer Klarna även att behandla information om dina transaktioner och dina insättningar. Om du utför transaktioner eller betalningar till andra konton kommer Klarna att vidarebefordra ditt namn och kontonummer till mottagaren och mottagarens finansiella institut.

Om du har gjort betalningar till ett Klarnakonto kommer Klarna även att behandla den information som erhållits från den bank du använde för transaktionen, såsom ditt namn och kontonummer.

 

4.4 Klarnas användarupplevelse tillhandahållen enligt Klarnas Användarvillkor

För att kunna tillhandahålla en smoooth användarupplevelse, såväl innan som efter att du har gjort ett köp, tillhandahåller Klarna de Tjänster som beskrivs nedan, och som också beskrivs närmare i Klarnas Användarvillkor. Dessa Tjänster innebär följande behandling av dina personuppgifter:

Visa tidigare köp

Vi sparar information om varor/tjänster du köpt genom användande av våra Tjänster, eller annars väljer att ge oss tillgång till, för att kunna visa denna information för dig.

Automatisk ifyllning av dina uppgifter

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter kan göras på två sätt; genom din interaktion och/eller genom en cookie:

Automatisk ifyllning genom din interaktion

När du använder Tjänsterna kan vi komma att fråga efter kontakt- och identifikationsuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller personnummer samt även andra uppgifter om tillämpligt. Vi kommer spara denna information i våra system, och när du återkommer till oss eller använder våra Tjänster behöver du endast ange vissa uppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer, för att vi ska kunna automatiskt fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter.

Automatisk ifyllning genom cookies

En annan metod vi kan använda för att automatiskt fylla i dina uppgifter är att placera cookies på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon etc.), vilket gör det möjligt för dig att välja att spara dina uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer, och kortdetaljer med Klarna. Om du gör detta använder vi sedan cookies för att hämta denna information från Klarna när du använder våra Tjänster med samma enhet. Vi kommer då att automatiskt fylla i dina uppgifter när du interagerar med Klarna.

Deaktivering av automatisk ifyllning

Om du inte vill använda funktionen för automatisk ifyllning kan du kontakta oss för att justera dina inställningar. Du kan också justera dina inställningar i Klarna-appen eller i köpflödet i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan också när som helst ta bort cookies från din enhet, vilket också kommer att ta bort våra cookies.

 

Förvalda och föredragna betalningssätt

Klarna kan komma att presentera de betalningssätt som vi bedömer att du föredrar först då du handlar. Denna behandling och presentation påverkar dock inte vilka betalningssätt som är tillgängliga för dig. För denna bedömning behandlar Klarna information om hur du interagerar med Klarna såsom information om dina tidigare valda betalningssätt, och köpbelopp samt butik. Denna behandling utgör profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om profilering.

 

Erbjudanden och förmåner

För att kunna ge dig erbjudanden och förmåner såsom rabatter, särskilda evenemang, förtur till produkter, rea-kampanjer, butikserbjudanden, prover, gåvor etc, tittar vi på information om hur du interagerar med Klarna (såsom antal köp under en viss period), dina kontakt- och identifikationsuppgifter, information om varor/tjänster och information om hur du interagerar med butiker. Detta kan innebära profilering. Se Avsnitt 6 för mer information om vår profilering.

Informationen är grunden för Klarnas marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, samt framtagande av statistik.

Inom erbjudande- och förmånsprogrammet kan Klarna, och Klarnas leverantörer å Klarnas vägnar, använda denna information för att via fysiska brev, SMS, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler kommunicera med dig och ge dig erbjudanden. Klarna och dess leverantörer kommer inte använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (t.ex. e-post eller SMS) om du valt att avregistrera dig från marknadsföring (eller om du inte har valt detta, om det krävs enligt lag i ditt land).

Du kan avanmäla dig från våra erbjudanden och förmåner antingen genom en länk som finns i varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss, se Avsnitt 13 nedan.
Klarna-appen

Om du använder Klarna-appen, kommer personuppgifter att behandlas för att tillhandahålla de Tjänster du väljer att använda inuti appen såsom beskrivs nedan. Om du väljer att ta del av lojalitetserbjudanden och förmåner eller delta i specifika kampanjer, så kan leverantören av sådana erbjudanden komma att sluta sig till att du använder Klarna.

 • Anpassade artiklar och annonser: du kommer kunna se personligt anpassade artiklar och annonser baserade på dina tidigare köp, kontakt- och identifieringsinformation, information om varor eller tjänster, information om hur du interagerar med såväl Klarna som med butiker, samt enhetsinformation och information specifik för vissa tjänster.
 • Länkar som är sponsrade: om du klickar på en länk som är sponsrad och som länkar till en butik, produkt eller tjänst så kommer du att bli omdirigerad till en butiks hemsida genom en tredje part, ett så kallat “affiliate-nätverk” (som beskrivs närmare i Avsnitt 7.14). Affiliate-nätverket kan komma att placera spårningsteknik på din enhet som innehåller information om att du klickat på en sådan länk i Klarna-appen, och som sedan används för att dokumentera ditt besök hos butiken för att räkna ut potentiell provision till Klarna.
 • Anpassad Klarna-översikt: en översikt visas där du kan se status för dina Klarna-köp och se din köphistorik, eventuella återbetalningar samt betala och förlänga betaltiden.
 • Anpassade kollektioner: Om du har delat information med oss om vilka ämnen, produkter eller tjänster du är intresserad av, kommer vi att använda den informationen för att leverera anpassade kollektioner av produkter och tjänster utifrån dina intressen.
 • Leverans- och paketspårning: du kan i vissa fall spåra ditt paket.
 • Möjlighet att “följa” butiker: om du väljer att “följa” en butik får du information om kampanjer med koppling till den butiken. Klarna kommer då automatiskt att undersöka om dina köp berättigar dig till rabatter eller liknande erbjudanden inom butikens pågående kampanj.
 • Kredittjänster: vi kan erbjuda dig kredit baserad på tidigare köp.
 • Shopping med engångskortet: shopping via Klarna-appen är ett sätt att använda Klarnas betalningssätt i nästan vilken butik som helst, via ett engångskort. När du använder engångskortet för att shoppa samlar Klarna in information om dina köp och visar dem i Klarna-appen.
 • Kundservice: när du kontaktar vår kundservice via Klarna-appen hanterar vi den information du lämnar.
 • Email Connect: Om du har anslutit ditt e-postkonto till Klarnas Email Connect-tjänst så kommer Klarna att regelbundet ansluta till e-postkontot för att hämta information om gjorda köp såsom leveransspårningsnummer och annan information om varor och tjänster och information om hur du interagerar med butiker för att importera denna information till Klarna-appen. Du kan när som helst avsluta denna tjänst och därmed ta bort Klarnas tillgång.
 • Hitta butik: Du kan välja att dela din position med oss, och vi använder då denna information för att hitta butiker nära dig. Du kan närsomhelst stänga av platsdelning på din enhet. Klarna kommer inte att spara din position efter vi har visat dig butikerna.
 • Webbläsaren: Klarna-appen innehåller en webbläsare genom vilken du kan besöka butikers hemsidor för att handla med Klarnas betalningssätt även om butiken ännu inte erbjuder det. Klarna samlar in information om hur du använder webbläsaren för att kunna presentera dig relevanta erbjudanden. Hemsidorna du besöker kan sätta sina egna kakor och andra spårningstekniker på din enhet.
 • Önskelistan: Du kan lägga till produkter och tjänster i Klarna-appen på din önskelista för att hitta dem senare, eller följa prisutvecklingen. Du kan också dela din önskelista med andra personer såsom vänner och familj, och de kommer då också att se din profilbild och ditt profilnamn. I vissa fall om du är inloggad på en butiks hemsida kan länken till produkten eller tjänsten du lägger till i önskelistan innehålla personuppgifter från hemsidan, såsom din e-post.
 • Dina anslutna bankkonton (Tjänsten Min Ekonomi): Genom den här Tjänsten får du en överblick över hela din ekonomi, inte bara över dina transaktioner med Klarna, utan också över anslutna konton. När du väljer att använda den här Tjänsten kommer Klarna att behandla information om de bankkonton och andra konton (såsom kortkonton) du väljer att ansluta, och samla in uppgifter såsom kontonummer, bank, historiska transaktioner från anslutna konton, samt saldo och tillgångar. Baserat på den informationen kommer Klarna att visualisera och ge dig verktyg att kontrollera din ekonomi, med hjälp av erbjudanden skräddarsydda för din specifika situation (vilket kan innebära profilering som beskrivs i Avsnitt 6). Det här görs genom att jämföra dina utgifter med utgifter från andra användare av Tjänsten. Baserat på jämförelsen kan vi, tillsammans med samarbetspartners till oss, erbjuda sätt att minimera dina fasta och rörliga kostnader.
 • Profilbild: Du kan välja att ladda upp en profilbild i Klarna-appen, vilket innebär att denna bild kan komma att visas i Klarnas olika gränssnitt (exempelvis i kassan hos en butik som använder Klarna, eller i Klarna-appen). Klarnas gränssnitt kan även finnas inbäddade i butikers appar. Bilden kan också komma att visas för andra om du delar enhet (och samtidigt använder automatisk ifyllning genom cookies), eller om du väljer att dela innehåll från din Klarna-app med andra personer. Du kan närsomhelst radera profilbilden i appen eller genom att kontakta oss.

 

5. Återkallande av samtycke

I de fall då Klarna behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke (till exempel när du ger oss en fullmakt för att en tredje person ska få tillgång till dina uppgifter, ger oss ytterligare information som indikerar att du är en sårbar kund, eller laddar upp särskilda kategorier av personuppgifter i våra Tjänster), kan du närsomhelst återkalla detta samtycke, antingen genom att kontakta oss eller genom att ta bort den uppladdade informationen från Klarna-appen. Att återkalla ditt samtycke kommer inte leda till någon försämring av våra Tjänster, eftersom vi inte behöver denna information för att tillhandahålla Tjänsterna.

 

6. Klarnas profilering och automatiserat beslutsfattande

“Profilering” innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga din ekonomiska situation eller dina personliga preferenser, t.ex. avseende köpintressen. Vi använder profilering baserat på dina personuppgifter för att ta individuella eller automatiserade beslut angående dig för följande ändamål:
Beslut utan rättsliga följder eller som inte på ett liknande sätt i betydande grad påverkar dig

Klarna tar följande beslut som inte har rättsliga följder eller annars inte på liknande sätt i betydande grad påverkar dig:

 • Förutsäga vilken marknadsföring som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid invända mot detta och avanmäla dig från marknadsföringen och denna profilering, genom att kontakta oss. För mer information om vår behandling av personuppgifter för att tillhandahålla marknadsföring se Avsnitt 3 ovan;
 • Besluta vilka lojalitetsbonusar som kan passa dig (Se “Erbjudanden och förmåner” i Avsnitt 4.4 ovan för mer information);
 • Besluta vilket sätt som är lämpligast att kontakta dig gällande utestående skuld (Se Avsnitt 3 för mer information);
 • Besluta vilket innehåll som visas för dig i Klarna-appen. Se Avsnitt 4.4 “Klarna-appen” för mer information.
 • Besluta i vilken ordning olika betalningssätt ska presenteras för dig i kassan hos en butik som använder Klarna.

Utöver detta innehåller vissa av våra Tjänster (såsom när du ansluter bankkonton och andra konton i Klarna-appen) profilering för att kunna tillhandahålla Tjänsten ifråga, till exempel för att leverera ekonomiska insikter till dig, eller för att välja vilka erbjudanden vi ska ge dig, i enlighet med villkoren för Tjänsten.

 

Beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig

Automatiserade beslut med rättsliga följder eller automatiserade beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig innebär att vissa beslut i våra Tjänster uteslutande fattas automatiskt, utan inblandning av våra anställda, och kan ha betydande effekt på dig som kund, jämförbart med rättsliga följder. Genom att fatta sådana beslut automatiskt ökar Klarna objektiviteten och öppenheten i besluten när vi erbjuder dessa Tjänster.

Vi använder denna typ av automatiserade beslut när vi:

 • Beslutar att godkänna din ansökan om att använda en Tjänst som innefattar kredit;
 • Beslutar att inte godkänna din ansökan om att använda en Tjänst som innefattar kredit;
 • Beslutar huruvida du utgör en bedrägeri- eller penningtvättsrisk, om vår behandling visar att ditt beteende indikerar penningtvätt eller bedrägligt beteende, att ditt beteende inte överensstämmer med tidigare användning av våra Tjänster, eller att du har försökt dölja din riktiga identitet. I relevanta fall undersöker Klarna också om specifika kunder är listade på sanktionslistor.

Se Avsnitt 3 för mer information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas för dessa ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (tillsammans med den sammanhängande profileringen) genom att kontakta oss på e-postadressen i Avsnitt 13. En medarbetare på Klarna kommer i sådana fall att titta på ditt fall.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som redogörs för nedan, för de ändamål som beskrivs nedan. Vilka mottagare vi delar just dina uppgifter med, och för vilka ändamål, beror på vilka Tjänster du använder. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.
7.1 Leverantörer och underleverantörer 

Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och underleverantörer vi använder för att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Leverantörer och underleverantörer är bolag som endast har rätt att behandla de personuppgifter de mottar från Klarna för Klarnas räkning. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är mjukvaru- och datalagringsleverantörer, betalningsutföringsleverantörer och affärskonsulter.
7.2 Butiker 

Klarna delar personuppgifter med butiker du besöker eller handlar hos (vilket kan inkludera butikens koncernbolag om du har informerats om detta av butiken). Detta görs för att butiken ska kunna utföra och administrera ditt köp och administrera ditt förhållande med butiken eller dess koncernbolag, t.ex. genom att bekräfta din identitet, skicka varor, hantera frågor och tvister, skicka relevant marknadsföring, och för att förhindra bedrägerier. För personuppgifter som delas med en butik gäller butikens dataskyddsinformation.
7.3 Betaltjänstleverantörer och finansiella institut

Betaltjänstleverantörer tillhandahåller butiker och Klarna tjänster för att genomföra elektroniska betalningar genom en mängd betalningssätt, såsom kreditkort och bank-baserade betalmetoder som direktdebitering, banköverföring etc. Vissa butiker använder betaltjänstleverantörer med vilka de delar din information för administration av din betalning. Denna delning sker i enlighet med butikernas egen dataskyddsinformation. Butiken kan också när de behandlar din betalning låta Klarna dela din information med betaltjänstleverantören de använder. Vissa betaltjänstleverantörer samlar också in och använder din information självständigt i enlighet med deras egen dataskyddsinformation. Detta är exempelvis fallet för leverantörer av elektroniska plånböcker.

Dessutom kan Klarna dela din information med andra finansinstitut när du genomför transaktioner med ditt konto för att fullfölja transaktionerna.
7.4 Kreditupplysningsbyråer 

Om du ansöker om att få använda en Tjänst som innebär att kredit lämnas (se Avsnitt 4.1 ovan gällande vilka Tjänster som omfattar kredit), kan dina personuppgifter komma att delas med kreditupplysningsbyråer. Detta för att bedöma din kreditvärdighet i samband med din ansökan, för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Denna datadelning utgör en kreditupplysning.

I Sverige skickar Klarna kreditupplysningsbyrån ditt personnummer för att ta kreditupplysningen, och byrån kommer att informera dig om att kreditupplysningen tagits av Klarna. Kreditupplysningen påverkar inte din kreditvärdighet. Kreditupplysningsbyrån kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, och du kan se vilka byråer vi samarbetar med i Sverige här.

Notera att Klarna endast håller information från kreditupplysningen på dig som vi mottar från en kreditupplysningsbyrå i ett skriptdataformat. Detta innebär att vi rekommenderar dig att vända dig direkt till kreditupplysningsbyrån ifråga om du önskar få en läsbar version.
7.5 Bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag 

Dina personuppgifter kan komma att delas med bedrägeribekämpningsbyråer och företag som tillhandahåller identitetsuppslag för att verifiera din identitet, korrektheten av den data du tillhandahållit, och för att bekämpa kriminella aktiviteter. De företag som vi samarbetar med listas här. Observera att dessa bolag kan komma att behandla din data i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.
7.6 Klarnakoncernen 

Din information kan komma att delas med företag inom Klarnakoncernen, baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet.
7.7 Social medier 

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller Twitter kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.
7.8 En person som innehar fullmakt över dina ekonomiska affärer

Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt enligt fullmakt att ta del av dessa, baserat på ditt samtycke.
7.9 Google

När du använder Klarna-appen genom vår webbportal så kommer Google att samla in din enhetsinformation genom företagets reCAPTCHA tjänst som implementerats där, i vissa fall tillsammans med ytterligare information som du väljer att skriva in i reCAPTCHA-tjänsten. Google kommer att behandla denna information i enlighet med sin egen dataskyddsinformation. Klarna behandlar denna information baserat på Klarnas berättigade intresse att bedriva sin verksamhet, eftersom reCAPTCHA-tjänsten förhindrar missbruk av våra tjänster.
7.10 Myndigheter 

Klarna kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. I Sverige delar Klarna också information om räntor som mottagits eller betalats med Skatteverket för att beräkna din skatt.
7.11 Logistik- och transportföretag

Klarna kan komma att dela dina personuppgifter med logistik- och transportföretag som levererar de varor du beställt, om du har anmält dig till paketspårning. Exempel på uppgifter vi delar är kontakt- och identifikationsuppgifter samt spårningsnummer. Notera att logistik- och transportföretag behandlar dina uppgifter i enlighet med deras egen dataskyddsinformation.
7.12 Samarbetspartners inom ramen för tjänsten Min ekonomi och erbjudande- och förmånsprogrammet

Om du väljer att ta del av erbjudanden och förmåner som Klarna levererar inom ramen för tjänsten Min Ekonomi eller erbjudande- och förmånsprogrammet, kan Klarna komma att dela de personuppgifter som krävs för att du ska kunna ta del av erbjudandet med våra samarbetspartners (vilket inkluderar det faktum att du är kund till Klarna). Vilka personuppgifter som delas framgår i samband med varje erbjudande.
7.13 Inkassoföretag 

Klarna kan också komma att dela din information när vi säljer, eller ger i uppdrag att driva in, obetalda skulder till en tredje part, som exempelvis inkassoföretag. Den här delningen av information gör vi baserat på vårt berättigade intresse att driva in och sälja skulder. Inkassoföretagen kan komma att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, eller enbart för Klarnas räkning. Inkassoföretagen kan också komma att rapportera dina obetalda skulder till kreditupplysningsbyråer eller Kronofogdemyndigheten vilket kan påverka din kreditvärdighet och möjlighet att ansöka om framtida krediter.
7.14 Affiliate-nätverk

Klarna kan komma att dela information om att du har klickat på länkar som är sponsrade (dvs. länkar som erbjuder butiker, produkter och tjänster) med så kallade “affiliate-nätverk”. Den här datadelningen äger rum när du klickar på en länk som är sponsrad och blir omdirigerad till en butiks hemsida genom affiliate-nätverket. Affiliate-nätverket kan komma att placera spårningsteknik på din enhet som innehåller information om att du klickat på en sådan länk från något av Klarnas gränssnitt, i syfte att att dokumentera ditt besök hos butiken för att beräkna potentiell provision till Klarna. Affiliate-nätverket kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.
7.15 Avyttring

För det fall att Klarna säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Klarna komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.

Om Klarna eller en väsentlig del av Klarnas tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Klarnas kunder komma att delas.

8. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information inom Klarnakoncernen eller med en leverantör eller underleverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om butiken du handlar hos finns utanför EU/EES kommer vår delning med butiken också innebära att dina uppgifter överförs utanför EU/EES.

Vi säkerställer att en adekvat skyddsnivå föreligger, respektive att lämpliga skyddsåtgärder är vidtagna i enlighet med tillämpliga dataskyddskrav, såsom GDPR, när vi överför din data utanför EU/EES. Dessa skyddsåtgärder består i att säkerställa att det tredje land till vilket datan överförs är föremål för ett beslut från EU-kommissionen om att adekvat skyddsnivå föreligger eller att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Klarna och mottagaren.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Dessa ändamål presenteras i denna Dataskyddsinformation. Det här innebär att när vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål kan vi ändå komma att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna behövs för andra ändamål, men då bara för behandling i enlighet med de kvarvarande ändamålen. I synnerhet:

 • Så länge som du accepterat Klarnas Användarvillkor och tills du sagt upp dessa (genom att kontakta oss eller genom att instruera oss att ta bort dina personuppgifter genom en förfrågan om att bli raderad) kommer vi att behandla de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra Tjänster till dig, vilket inkluderar information om dina tidigare köp.
 • Vi behandlar personuppgifter i kreditupplysningar för ändamålet att på nytt bedöma din kreditvärdighet i upp till 90 dagar från det att kreditupplysningen togs.
 • Vi behandlar information om skulder för ändamålet att bedöma din kreditvärdighet för en period av tre (3) år efter det att skulden reglerats – vilket sker antingen genom betalning av skulden eller att skulden skrivits av eller sålts.
 • Vi behandlar inspelade telefonsamtal till Klarnas kundtjänst i upp till 90 dagar från dagen för inspelningen.
 • Vi behandlar personuppgifter för ändamålet att efterleva tillämplig lagstiftning, såsom konsumenträttslagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, och bokföringsregler. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tio år efter det att kundförhållandet upphört.

 

10. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna Dataskyddsinformation, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.
 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig. Denna kopia kan också överföras i ett maskinläsbart format (så kallad “dataportabilitet”).
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke. Som beskrivs i Avsnitten 3 och 9 ovan behöver Klarna dock följa vissa lagar som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du kan också invända mot vår behandling när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler. Vidare kan du alltid invända mot att vi använder din information för marknadsföring.
 • Rätt att invända mot ett automatiserat beslut. Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av Klarna om detta beslut innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Se Avsnitt 6 ovan om hur Klarna använder denna form av automatiska beslut.
 • Rätt att återkalla samtycke. Som beskrivs i Avsnitt 5 har du, i fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, rätt att när som helst återta samtycket.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för Klarnas personuppgiftsbehandling. Datainspektionen nås genom följande länk.
 • Kontrollpanelen i Klarna-appen: I Klarna-appen tillhandahåller Klarna en möjlighet för dig att skräddarsy dina preferenser för vissa Tjänster, till exempel gällande notifieringar eller personaliserad marknadsföring. Vi kommer alltid att respektera dina val.

11. Hur är det med cookies och liknande spårningsteknik?

För att tillhandahålla en skräddarsydd och smoooth upplevelse använder Klarna cookies och liknande spårningsteknik i våra olika gränssnitt, såsom vår hemsida, Klarna-appen och i kassan hos en butik som använder Klarna. Du kan hitta information om den spårningsteknik som Klarna använder, och information om hur du accepterar eller avvisar spårningstekniken, i respektive gränssnitt.

12. Uppdatering av denna Dataskyddsinformation 

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra Tjänster så att du får en ännu mer smoooth användarupplevelse. Det här kan innebära förändringar i befintliga och framtida Tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna Dataskyddsinformation varje gång du använder någon av våra Tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av Tjänsten ifråga.

 

13. Kontaktuppgifter

Klarna Bank AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556737-0431 och har sitt huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Klarna har ett dataskyddsombud och ett team bestående av dataskyddsspecialister. Vi har också ett kundervice-team som hanterar dataskyddsfrågor. Du kan nå dem via dataskydd@klarna.se.

Klarna Bank AB (publ) följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök gärna www.klarna.se för mer information om Klarna.

 

Dataskyddsinformationen uppdaterades senast 16 september 2020.